Politica privind confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Regulamentul General privindprotecția Datelor cu Caracter Personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) se aplică pe întreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atențiedeosebită protejării vieții private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziție datele lor personale, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea prestării unui serviciu sau procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din dată de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Va rugăm să acordați o atenție deosebită observării următoarei Politici pentru a întelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal („date personale”).

Prezenta Politică explică practicile societății SC Tobimar SRL, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către SC Tobimar SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Tobimar SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin această Politică, Tobimar SRL dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natură datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?
Suntem SC Tobimar SRL, persoană juridică română cu sediul social în Jud. Alba, Parc industrial Drâmbar, Calea Alba Iulia nr. 10, Comuna Ciugud, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/542/1998 și având codul fiscal nr. RO 11319570.

Tobimar S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 33387

Prin această Politică, Tobimar SRL dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natură datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau înformații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Această înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal prelucrate de noi aparțîn clienților direcți ai societățîi, beneficiar nemijlociți ai serviciilor furnizate de noi, situație în care vom avea calitatea de operator de date personale.

 1. Pentru toți clienții societățîi, prelucrăm în calitate de operator de date personale următoarele categorii de date personale:
  (i) nume și prenume;
  (îi) adresa de domiciliu și/sau reședința;
  (iii) vârsta/dată nașterii;
  (iv) date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail);

 2. Pentru clienții care utilizează site-urile companiei Tobimar SRL, următoarele categorii de date personale:
  (i) nume și prenume;
  (îi) adresa de domiciliu și/sau reședința;
  (iii) vârsta/dată nașterii;
  (iv) date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail);
  (v) durata contractului încheiat cu societatea Tobimar SRL;
  (vi) date referitoare la achizițiile effectuate

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Tobimar SRL.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Tobimar SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării.
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să va oferim bunurile și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care va aparțîn.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile și

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Tobimar SRL.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Tobimar SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării.
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să va oferim bunurile și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care va aparțîn.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligății legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligății legale. Solicităm o serie de date personale în scopul de a ne îndeplini obligățiile impuse de către autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale, autoritățile din domeniul sănătății sau al muncii).
 3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoană vizată și-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.
 4. În în vederea exercitării unui interes legitim al operatorului de date personale – Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pentru desfășurarea activității economice a societății și apărarea drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale.

PRELUCRAREA DATELOR PENTRU CONTACT

Tobimar SRL va folosi informațiile pe care ni le furnizați prin diverse modalități, (telefonic, prin intermediul formularului electronic de contact de pe site-ul www.niță-smart.ro, prin e-mail sau prin poștă) exclusiv cu scopul de a da curs solicitării dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal în scopuri comerciale, întelegeti și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezenței politici a Tobimar SRL.

Va rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise prin oricare din metodele de contact, este posibil că, în anumite circumstanțe, să avem obligăția de a divulgă datele dumneavoastră partenerilor cu care Tobimar SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Tobimar SRL.

Cu toate acestea, Tobimar SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Tobimar SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimtamântul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil că Tobimar SRL să aibă acces și la alte date cu caracter personal obținute printr-o interacțiune a dvs. cu Tobimar SRL, de exemplu prin prelucrarea datelor comunicate în urmă conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea Tobimar SRL în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Tobimar SRL, întelegeti și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezenței Politici a societății Tobimar SRL.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Tobimar SRL vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimtamântul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligăție legală/ contractuală pentru Tobimar SRL de a proceda în acest mod.

Va rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil că în anumite circumstanțe să avem obligăția de a divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile statului, la cererea expres formulată a acestora, sau de a transmite datele dumneavoastră partenerilor cu care Tobimar SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Tobimar SRL (de exemplu, furnizori de servicii de curierat/transport) pentru furnizarea bunurilor și serviciilor.

DURATA STOCĂRII DATELOR

Tobimar SRL va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate că fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligățiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. În cazul în care ne contactați pentru o solicitare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării solicitării dvs.
 2. În cazul în care sunteți client al societății noastre, vom păstra datele dumneavoatra pe toată durata existenței relației contractuale, și, ulterior, pentru un termen de 3 ani de zile de la ultima interacțiune cu noi.
 3. În cazul în care v-ați oferit consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale pâna când va retrageți consimtamântul sau ne solicități să le ștergem.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, peroanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Tobimar SRL le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxa rezonabilă țînă̂nd cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți că datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicități restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

  – prelucrarea este ilegală și persoană vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care va interesează din baza noastră de date într-o altă. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de a va retrage consimtamntul în orice moment – Va puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimtamântului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
 7. Dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Puteți renunta la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.

Va puteți exercită oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Tobimar SRL le prelucrează fie prin transmiterea prin email a unei cereri Tbimar SRL, fie printr-o solicitare scrisă, datată și semnată, transmisă în format fizic la sediul societății. Într-o astfel de situație, va fi necesar să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încalcari ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor judiciare sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni fraudă, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afară materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioada mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligății legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încalcari ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Tobimar SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Tobimar SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Tobimar SRL sunt obligăți să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezenței politici.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugăm să aveți în vedere faptul că prezența Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut.

În situația în care prezența Politică va fi modificată, veți putea identifica momentul actualizării ei conform datei menționate la începutul sau, în cadrul paragrafului Ultima modificare; va rugăm să consultați Politică revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Termenii prezenței Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastră, va rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected]